Monday, September 19, 2011

Elenin & Honda

ดาวหาง เอลีนิน และ ฮอนด้า

"พระเจ้าตรัสว่า จงให้มีดวงสว่างบนพื้นฟ้าอากาศ เพื่อแยกวันออกจากคืน และ
เพื่อใช้เป็นหมายสำคัญ และที่กำหนดฤดู วันและปีต่างๆ
" (ปฐมกาล 1:14)นักดาราศาสตร์มือสมัครเล่นชาวรัสเซียชื่อว่า ลีโอนิด เอลีนิน (Leonid Elenin) จาก ไลย์ยูเบอท์ซี (Lyubertsy) ใกล้มอสโก ได้ค้นพบดาวหาง ขนาด ความสว่าง 19 (ดู้โน็ต 1) ซึ่งเป็นขนาดที่มองไม่เห็นได้โดยตาเปล่า (เรียกว่า C/2010 X1) เมื่อ 10 ธันวาคม 2010 โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ควบคุมจากระยะไกลตั้งอยู่ใน รัฐ นิว เม็กซิโก (New Mexico) สหรัฐอเมริกา

ดาวหาง เอลีนิน เข้าใกล้กับดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่ 10 กันยายน 2011 ระยะทางความห่าง หน่วยดาราศาสตร์ (AU) 0.48 (ดูโน็ต 2) เอลีนิน จะใกล้โลกมากที่สุดในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม 2011 ระยะทางความห่าง 0.23 หน่วยดาราศาสตร์ (AU) หรือประมาณ 22 ล้านกิโลเมตร จากโลก เมื่อใกล้ที่สุดกับโลก

ในช่วงสิงหาคม เอลีนิน เห็นไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ ความสว่างอยู่ราวๆขนาด ความสว่างที่ 10 แต่คนที่อยู่ซีกโลกใต้จะสามารถมองเห็นขนาด ความสว่างที่ 4 ในช่วงต้นกันยายน 2011 พอเวลาช่วงกลางเดือนกันยายนจะยังคงสดใส แต่จะหายไปตอนเย็นพลบค่ำ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม เอลีนิน จะขึ้นอีกในท้องฟ้ายามเช้าในซีกโลกเหนือ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมอีกครั้งจะสามารถมองเห็นได้ในซีกโลกใต้ แต่แสงจันทร์จะรบกวนจนถึง 23 ตุลาคม

ดาวหางอีกดวงหนึ่งที่ชื่อว่า ฮอนด้า จะเข้าร่วมกับ เอลีนิน ในวันที่ 7 ตุลาคม 2011 บนขอบฟ้าทิศตะวันออกในซีกโลกเหนือ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะมีโอกาศเกิดขึ้นน้อยมากๆ ที่จะเห็นดาวหาง สองดวงพร้อมกัน ดาวหางทั้งสองจะมีแสงประมาณ 5 หรือ 6 ขนาด และจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่ท้องฟ้ามืดทึบฮอนด้า เอลีนิน และเทศกาลของอิสราเอล

ดาวหางสองดวงนี้น่าสนใจมากอยู่แล้ว แต่ยิ่่่่่่งน่าสนใจเมื่อรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเทศกาลของพระคัมภีร์เดิมยังไง ใน เลวีนิติ บทที่ 23 พูดถึงที่พระเจ้ากำหนด 7 เทศกาลที่พระองค์ให้คนอิสราเอลรักษา เทศกาลเหล่านี้เป็นการพยากรณ์ที่เล็งถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น สามเทศกาลอันแรกพระเยซูทำสำเร็จแล้วเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ ฝังไว้ สามวันสามคืน และ เป็นขึ้นจากมาความตาย (คือเทศกาลปัสกา, คือ เทศกาลขนมปังไร้เชื้อ และ เทศกาลผลอันแรก) เทศกาลที่ สี่ คือ เทศกาลเพนเทศเตย์ ซึ่งเล็ง ถึง ยุคคริสตจักรปัจจุบัน สามเทศกาลสุดท้าย เป็น 1) เทศกาลเป่าแตร (เล็งถึงการรวบรวม), 2) วันลบมลทิน (หมายถึง เจ็ดปีแห่งความทุกข์ลำบาก), 3) เทศกาลอยู่เพิง (พยากรณ์ถึง 1000 ปี ที่พระเยซูจะครอบครองโลก)

เทศกาลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดาวหางดังต่อไปนี้

1. โลก เอลีนิน ดวงอาทิตย์ และ ดาวพุธ ซึ่งจะอยู่อีกด้านหนึ่งของดวงอาทิตย์ อยู่ในแนวที่ตรงกัน ในวันที่ 28 กันยายน 2011 เอลีนิน แตกแถว วันที่ 29 กันยายนเป็นงานฉลองเทศกาลเป่าแตร เป็นเครื่องหมายเล็งให้เห็นถึง การรวบรวม (เลวีนิติ 23:23-25​​, 1 เธสะโลนิกา 4:13-18, 1 โครินธ์ 15:51-52) พร้อมกันกับเหตุการณ์เหล่านี้ สมัชชาสหประชาชาติจะอยู่ในการประชุมกันในวันที่ 28-30 กันยายน เพื่อลงคะแนนเสียงว่าจะให้เพียงฝ่ายเดียวประกาศเป็นรัฐปาเลสไตน์ การกระทำอันนี้เป็นเหตุทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธ เพราะพระองค์บอกว่า "เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติทั้งสิ้น ... และเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเขาที่นั่นด้วยเรื่องประชาชนของเรา คืออิสราเอลมรดกของเรา เพราะว่าเขา ... ได้แบ่งแผ่นดินของเรา" (โยเอล 3:2) การรวบรวม ต้องเกิดขึ้นก่อน พระเจ้าพิพากษาโลกใน 7 ปีแห่งทุกข์ลำบาก2. เมื่อ เอลีนิน และ ฮอนด้า กลายเป็นที่มองเห็นร่วมกันในคืนวันที่ 7 ตุลาคมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลลบมลทิน ซึ่งเป็นภาพเล็งถึง 7 ปี แห่งความทุกข์ลำบาก (เลวีนิติ 23:26-32, ดาเนียล 9:27, 12:1; มัทธิว 24:21) เหตุการณ์นี้บางที่อาจจะเล็งถึงพยานทั้งสองของพระเจ้าที่จะปรากฎ ในเริ่มต้นของ 7 ปีแห่งความทุกข์ลำบาก วิวรณ์ 11 บอกว่า "และเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเรา และเขาจะพยากรณ์ตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน นุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบ พยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกเทศสองต้น และคันประทีปสองคันที่ตั้งอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลก" (วิวรณ์ 11:3-4)3 เมื่อ เทศกาลอยู่เพิง (คือวันที่ 13-20 ตุลาคม ทั้งหมด 8 วัน) เอลีนิน จะเข้ามาอยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดในวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม (อยู่ตรงกลางเทศกาลพอดีเลย) ระยะทางที่ 22 ล้านกิโลเมตร (0.233 AU) เทศกาลอยู่เพิง พยากรณ์ถึง 1000 ปี ที่พระเยซูจะครอบครองโลก (เลวีนิติ 23:33-43, วิวรณ์ 20:1-6, 21:1-7)"จะมีหมายสำคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทั้งปวง และบนแผ่นดินก็จะมีความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิ่งที่มีอำนาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป’ เมื่อนั้นเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้น จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว” (ลูกา 21:25-28)

ดาวหาง เอลีนิน กับ ฮอนด้า เป็นหมายสำคัญ ที่แสดงว่าคนที่รอดในพระเยซูคริสต์ควรจะ "ยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น" และคนที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์ควรจะกลับใจและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์

โน็ต

1. ดาวที่มองเห็นได้วัดโดยความสว่าง (Magnitude - ขนาด) ในระดับ 1 ถึง 6 ความสว่าง ในระดับที่มีตัวเลขที่มากกว่าที่ 6 มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า วัตถุที่สว่างกว่า 1 ขนาดจะถูกระบุเป็นลบ (เช่น -1, -2, -3)

2. หนึ่งหน่วยดาราศาสตร์ (AU - Astronomical Unit) เป็นระยะทางความห่าง 149 ล้านกิโลเมตร หรือ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกไปยังศูนย์กลางของดวงอาทิตย์


No comments: